Federatia Secretarilor Unitatilor Administrativ-Teritoriale Din Romania, Bucureşti

Federatia Secretarilor Unitatilor Administrativ-Teritoriale Din Romania
Walter Maracineanu 1-3
010155 Bucureşti - Sector 1
Telefon:
+40 21.3146165
Fax:
+40 21.3153199
ultima actualizare a fost cu mai mult de 6 luni în urmă

Descriere

Obiectivele FSUATR sunt: Sa promoveze interesele profesionale ale secretarilor de unitati administrativ-teritoriale, denumiti in continuare secretari; Sa prezinte intr-o forma unitara de vointa, propuneri si amendamente legislative privind rolulsi locul secretarului, ca functionar de stat in cadrul unitatii administrativ-teritoriale, contribuind astfel la: elaborarea unui statut propriu; stabilitatea pe functie si individualizarea acesteia in cadrul primariei; promovarea importantei si constientizarea rolului functiei in cadrul unitatii administrativ-teritoriale; intarirea increderii cetateanilor in probitatea profesionala si morala a secretarului care, prin activitatea desfasurata, reprezinta garantia continuitatii si promovarii intereselor comunitatii la nivel local si judetean; promovarea drepturilor acestora si asigurarea unui salariu, sporuri si indemnizatii comparativ cu responsabilitatile functiei.


Profil lung
Sa formeze o infrastructura informationala fiabila interjudeteana intre reprezentantii asociatiilor judetene pentru o mai buna comunicare si dialog, schimb de experienta si consiliere in legatura cu problemele secretarilor din judete; Sa dezvolte legaturi de colaborare cu asociatii ale municipiilor, oraselor si comunelor din Romania precum si cu alte organizatii neguvernamentale care au scopuri si obiective compatibile; Sa dezvolte relatii de colaborare cu institutii interne si internationale; Federatia sa fie recunoscuta prin act normativ al Guvernului Romaniei ca prin activitatea ce o desfasoara este de utilitate publica; Sa obtina recunoastere internationala la forumurile europene si euroatlantice in masura in care exista puncte comune de colaborare; Sa consolideze pozitia FSUATR ca partener de dialog cu institutiile guvernamentale si Parlamentul Romaniei pentru sustinerea intereselor secretarilor membri ai federatiei; Sa organizeze activitati proprii pentru formarea si perfectionarea profesionala a secretarilor; Sa promoveze forme de colaborare si intrajutorare profesionala reciproca intre membrii federatiei; Sa initieze structuri de mediere si protocoale de colaborare si consultare cu organismele guvernamentale si institutiile descentralizate in vederea elaborarii unor proiecte de acte normative referitoare la administratia publica locala si cele privitoare la statutul profesional al secretarului, pentru solutionarea problemelor generale ale comunitatilor locale si pentru participarea in cadrul echipelor mixte de control si evaluare; Sa initieze elaborarea unui proiect de act normativ pentru crearea unei autoritati/agentii centrale a secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale; Sa organizeze activitati propri pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, a functionarilor publici in general si a secretarilor in special, precum si a altor categorii de personal din administratia publica locala.
Descriere limbă străină
Objectives of FSUATR:
To promote the interests of the corporation's Secretary administrative-territorial units called forward secretaries; To present in a unity of will proposals and legislative amendments concerning the role and the place of the secretary, as a clerk in the state administrative-territorial unit, thus contributing to:

The elaboration of a proper statute; The stability on the position and its individualization in the town hall; The promotion of the importance and the revelation of the role of the function in the administrative-territorial unit; The consolidation of the trust of the citizens trust in the professional and moral probity of the secretary who by his developed activity, represents the guaranty of the continuity and the promotion of the community interests at the local and county level; The promotion of their rights and the assurance of a salary, bonuses and compensations according to the function responsibilities; To establish a reliable inter-county information infrastructure between the representatives of the counties associations for a better communication and dialogue, exchange of experience and consultancy related to the problems of the counties secretaries; To develop collaborations connection with associations of municipalities, towns, villages and communes in Romania and with other non-governmental organizations that have compatible goals and objectives; To develop collaboration relationships with local and international institutions; The federation must be recognized by a legislative act of the Romanian Government that the activity carried out by the federation has a public utility; To obtain international recognition at the European and Euro-Atlantic forum if there are common points of collaboration; To improve the FSUATR position as a partner for dialogue with government institutions and the Romanian Parliament to support the interests of the secretaries members of the federations.
Cuvinte cheie:
Secretar, Infrastructura, Cooperare, Recunoastere internationala, Unitate administrativ teritoriala, Activitati proprii, Federatia secretarilor, Promovare profesionala, Secretari primarie
Publicaţi imagini

Păreri

Fii primul care scrie o părere despre Federatia Secretarilor Unitatilor Administrativ-Teritoriale Din Romania!

Împărtășește-ți experiența!